Skip to content

Hong Kong Joint Symposium 2023 by ASHRAE Hong Kong Chapter, HKIE & CIBSE Hong Kong

短片製作

日期

2023年11月22日

地點

九龍香格里拉

內容

3分鐘活動短片 x1, 攝影師 x1